با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت ایرانی طرح در تاریخ 1396/09/25 در محل شرکت ، تصمیم به تغییر پلان های هاست دانلود و همچنین قیمت این سرویس ها گرفته شده است.

این تغییرات از امروز 1396/09/25 ساعت 12:00 برروی سرویس ها اعمال شده است.


پلان های 5 گیگ ، 30 گیگ ، 40 ، گیگ ، 200 گیگ و 2000 گیگ حذف شده اند و مابقی پلان ها با کاهش قیمت تا حدود 15 هزارتومان در خرید های 3 و 6 ماهه و 20 الی 30 هزار تومان در خرید های یکساله در دسترس می باشند.


خرید هاست دانلود
Saturday, December 16, 2017« برگشت