با توجه به افزایش قابل توجه و میزان بالای ارز در روز های گذشته و تاثیر مستقیم تغییرات ارز برروی قیمت سرویس های خارجی ، شرکت ایرانی طرح تصمیم به افزایش قیمت برخی از سرویس های خارجی متناسب با میزان تغییرات قیمت ارز گرفته است.

این افزایش قیمت هم اکنون برروی سرویس ها اعمال گردیده و به شرح زیر می باشد :

افزایش 20 درصدی قیمت نمایندگی هاست

افزایش 20 درصدی قیمت هاست حرفه ای - هاست پربازدید

افزایش 20 درصدی قیمت هاست ارزان

افزایش 30 درصدی قیمت هاست نامحدود

افزایش 15 درصدی قیمت نمایندگی هاست نامحدود

افزایش 10 درصدی قیمت هاست بدون دیتابیس

توجه : افزایش قیمت ها متناسب با میزان افزایش ارز در روزهای گذشته می باشد و در صورت کاهش قیمت ارز در روزهای آینده قیمت سرویس ها کاهش خواهد یافت.Sunday, January 14, 2018« برگشت