سرور مجازی آمریکا

همراه با سرور مجازی آمریکا که توسط ایرانی طرح به شما ارائه می شود میتوانید بهترین سرعت و کیفیت را نسبت به سایر دیتا سنتر های آمریکایی داشته باشید ؛ دارا بودن مالکیت سخت افزار های سرور ایرانی طرح در این دیتا سنتر باعث شده است تا ما از کیفیت سرویس های ارائه شده به شما مطمئن باشیم ، سرور های مجازی ارائه شده به شما دارای کنترل پنل اختصاصی هستند که مدیریت سرور شما را هر چه آسان تر می کند و باعث می شود تا شما به بهترین نحو سرورتان را مدیریت کنید .

1GB

35/000 تومان

ماهانه

 • رم : 1 گیگابایت
 • هارد : 80 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : یک هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آمریکا
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 35/000 تومان
 • قیمت یکساله : 385/000 تومان

2 GB

50/000 تومان

ماهانه

 • رم : 2 گیگابایت
 • هارد : 120 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : یک هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آمریکا
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 50/000 تومان
 • قیمت یکساله : 550/000 تومان

3 GB

65/000 تومان

ماهانه

 • رم : 3 گیگابایت
 • هارد : 160 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : دو هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور : آمریکا
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 65/000 تومان
 • قیمت یکساله : 770/000 تومان

4 GB

90/000 تومان

ماهانه

 • رم : 4 گیگابایت
 • هارد : 180 گیگابایت
 • پررت سرور : 1 گیگابایت اخصاصی
 • پردازنده : سه هسته اختصاصی (3.5Ghz)
 • آی پی : 1 عدد اختصاصی
 • محل سرور :آمریکا
 • مجازی ساز : KVM
 • کنترل پنل : virtualizor
 • قیمت یک ماهه : 90/000 تومان
 • قیمت یکساله : 990/000 تومان